inicio |

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

marca PLANOS
----------PLANOS DE ORDENAACIÓN

SERIE O-1
Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio
Clasificación do Solo do Termo Municipal
SERIE O-2 
Clasificación e Categorización do Solo do Termo Municipal
SERIE O-3 
Ordenación Pormenorizada do Solo Urbano e de Núcleo Rural. Elementos de Catálogo
SERIE O-4 
Ordenación Pormenorizada do Solo Urbano

SERIE O-5 
Ordenación Pormenorizada do Solo Urbano

 

---------PLANOS DE INFORMACIÓN
SERIE I-1 
Territorio
SERIE I-2 
Servizos, Infraestruturas e Dotacións

 

 

 

 

marca Documentos

----------DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN

Tomo I - Memoria informativa
Tomo II- Fichas dos Núcleos Rurais

---------DOCUMENTOS DE ORDENACION

Tomo I - Memoria e ordenación
Tomo II - Estratexía de Actuación, Estudo Económico e Informe Sustent Económ.

Tomo III - Normativa urbanística
Tomo IV - Documento de xestión e execución
Tomo V - Catálogo de bens culturais
TomoVI -Avaliación ambiental estratéxica
TomoVII - Informe de participación

PLANOS

PLANOS DE ORDENACIÓN____________________________________________________________________________________

Serie O-1 (E: 1:15:000)

PDF Estructura Xeral e Orgánica do Territorio (10 MB)
PDF Clasificación e Calificación do Solo (12 MB)

Serie O-2 (E: 1:15:000)

Clasificación e categorizacion do solo, Termo Municipal ( +- 3MB por plano)

mapa

-

 

Serie O-3 (E: 1:15:000)

Ordenación pormenorizada do solo Urbano e de Núcleo rural.
Elementos de Catálogo.
( +- 3MB por plano)

mapa pSerie O-4 (E: 1:15:000)

Ordenación pormenorizada do solo Urbano ( +- 1MB por plano)

mapa

Serie O-5 (E: 1:15:000)

PDF Proxecto de Mobilidade (10 MB)

 
   

 

PLANOS DE INFORMACIÓN___________________________________________________________________________________

Serie I-1 - Territorio(E: 1:15:000)

PDF Hipsométrico (12 MB)
PDF Pendentes
(13 MB)
PDF Cuncas Hidrográficas
(12 MB)
PDF Zonas queimadas
(12 MB)
PDF Parcelario e Montes Comunais
(3,5 MB)

Serie I-2 (E: 1:15:000)

PDF Rede Viaria (6 MB)

Servizos, Infraestructuras e Dotacións ( +- 3,5 MB por plano)

mapap1

 

 

 

DOCUMENTOS

 

DOCUMENTOS . INFORMACIÓN__________________________________________________________________________________

Tomo I

PDF Memoria Informativa (20 MB)

 

Tomo II (Fichas de núcleos rurais)

( +- 3,5 MB por plano)
PDF1- AMPROA PDF2-BÉRTOLA PDF3-CERQUEIRO PDF4-FILGUEIRA
PDF5- GANDERON PDF6-OUTEIRO PDF7- OPREDOUZO PDF8-RAMALLEIRA
PDF 9-O RIAL PDF10-RIALIÑA PDF11-SABAXÁNS PDF12 -SAXOSA
PDF13-STA. MARTA PDF14-ALCOUCE PDF 15-BALTERIO PDF 16-BERGUNDE
PDF 17-BORRATEIROS PDF18-BOULLOSA PDF 19-CANABAL PDF20-CASFALCON
PDF 21-COAS PDF 22-PAZO PDF 23-ACUÑA PDF24-CARBALLEIRA
PDF25-CASAL DE STA. PDF26-CASANOVA PDF27-CASTENLO PDF 28-CABADACHAN
PDF29-CIMADEVILA PDF30-CURUXEIRO PDF31-GRAÑA PDF32-NOVAS
PDF33-OUTEIRO PDF34-OUTEIRO DO GATO PDF35-PAREDES PDF36-POSTEMIRÓN
PDF37-REGUEIRA PDF38-RIO   PDF 40-AREEIROS
PDF41-BARCIELA PDF42-CARB. AMPROA PDF43-CERNADAS PDF44-COSTAL
PDF45-MAGARELLA PDF46-MANGÜEIRO PDF47-MUIÑO PDF48-OUTEIRO
PDF49-PARADELLAS PDF50-RIOMAIOR PDF51-ROTEA PDF52- SEIXAS
PDF53-VILAR PDF54-CARDIÑA PDF55-CURRA PDF56-NORES
PDF57-PAZOS PDF58-POUSADA PDF59-SAM ADRIÁN PDF60-SOBREIRA
PDF 61-UBEIRAS PDF62-CARBALLAL    
 

 

 

 

 


DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN
_______________________________________________________________________________

Tomo I

PDFMemoria de Ordenación (27 MB)

 

Tomo II

PDF Estratexía de Actuación, Estudo Económico e Informe Sustentabilidade Económica (42 MB)

 

Tomo III

PDF Normativa urbanística (2MB)

 

Tomo IV

Documento de xestión e execución

----ÁMBITOS DE PLANEMENTO INCORPORADO

PDF API-01

 

---SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

PDF APR-A1

PDF APR-A2


SOLO URBANIZABLE

mapa


-Solo urbanizable delimitado

PDF UDR-1

PDF UDR-2

PDF UDR-3

PDF UDR-4

PDF UDR-5

PDF UDI-1

PDF UDI-2

PDF UDI-3

 

 

-Solo urbanizable non delimitado

 

PDF UNDI-4

 

 

 

SISTEMAS XERAIS


--------Equipamentos

PDFE14- Piscina municipal

PDFE21- Tanatorio

PDFE49- Local social de Figueirido

PDFE52- Cemiterio de Vilaboa

PDFE54- Novo centro médico

PDFE58- Museo do sal de Galicia


-------Infraestructuras

PDFI056- Deposito Croas

PDFI057- Deposito O Picho

 

------Espazos libres

PDFL036- Paseo fluvial Rio Maior

PDFL040- Espazo libre en Barciela

PDFL068- Espazo libre en Punta Travesada

PDFL075-Paseo fluvial

PDFL076- Paseo fluvial

PDFL077- Paseo fluvial

 

 

 

 

Tomo V

PDF Catálogo de bens culturais (177 Mb.)

 

 

Tomo VI

Avaliación ambiental estratéxica

-------Documento de Inicio para a Tramtiación Ambiental

PDF Documento de Inicio (Marzo 2008) (18 MB)Anexo Doc. de Inicio ( Xuño 2010 )

PDFEstudo do medio Rural

PDF Modelo de Asentamento poboacional

PDF Descrcición e Avaliación do Sistema de Núcleos Propostos

PDF Fichas Individualizadas de cada Núcleo Rural

PDF Plano Sintético de Estruturación de Núcleos Urbanos e Rurais

 

 

 

---------Documento de referencia

PDF Documento de Referencia (Agosto 2010)

 

 


---------Informe de Sustentabilidade Ambiental

PDF Memoria (22MB)

 
Planos
( +- 3,5 MB por plano)
PDF1- ENCADRE COMARCAL PDF2-TOPOGRÁFICO PDF3-PENDENTES PDF4-XEOLÓXICO
PDF5- USOS DO SOLO PDF6-CAPACIDADE AGROLÓXICA PDF7-1- HABITATS PDF7-2-ELEMENTOS NATURAIS
PDF 8-1-VISUAL INTRÍNSECA PDF 8-2-VISUAL IEXTRÍNSECA PDF 8-3-VISUAIS PDF 8-4-UNIDADES DE PAISAXE
PDF9- RISCOS POTENCIAIS PDF10-ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

11- ACÚSTICA

mapap1


 
 
Anexo I: Xustificación e adaptación das directrices do territorio ( DOT-POL)
 
PDF Memoria (3,7MB)
 
Planos

mapap1


---------Proposta de memoria ambiental
 
PDF Proposta
 
--------Memoria ambiental
 
PDF Memoria
 
 
 

Tomo VII

PDFInforme de Participación